حکایت سلطان محمود و
طلخک

سلطان محمود غزنوی به طلخک گفت که تو با
این جامه یک لا در سرما چه می کنی؟ که من با این همه جامه می لرزم؟

گفت : ای پادشاه تو نیز مانند من کن تا
نلرزی.

گفت : مگر تو چه کرده ای؟

گفت : هر چه داشتم را در بر کرده
ام!

/ 0 نظر / 76 بازدید