برزیل


 

روزی آهوئی در کنار رودخانه‌ای سرگردان بود و با خود می‌گفت:« چه
زندگی سختی کرده‌ام من. همیشه سرگردان بوده‌ام. هیچ‌وقت کاشانه‌ای از خود
نداشته‌ام. دلم می‌خواهد خانه‌ای داشته باشم. و از اینجا بهتر کجا می‌توانم نقطه‌ای
را برای خانه پیدا کنم؟ در اینجا خانه‌ای خواهم ساخت.» و پی کارش رفت.
 
یوزپلنگی هم بود که روزی با خود گفت:« زندگی من پر از تلخی و سختی گذشته است. باید
جایی گیر بیاورم و خانه‌ای بسازم و به آسودگی در آن مسکن کنم.» و یوزپلنگ به دنبال
زمین گشت و عاقبت از همان نقطه‌ای سر در آورد که آهو انتخابش کرده بود. وقتی آن
نقطه زمین را دید با خود گفت:« کجا می‌توانم زمینی بهتر از این پیدا کنم؟ اینجا
خانه‌ای خواهم ساخت و در آن خواهم زیست.» او هم رفت و در سر داشت که به آنجا
برگردد.
  روز بعد آهو برگشت و شروع کرد به ساختمان. خیلی دردسر داشت. اما
بالاخره زمین را از بوته‌های جارو و درخت‌ها پاک کرد و صاف کرد و بعد رفت که
بازگردد.
  روز دیگر یوزپلنگ به سراغ زمین آمد تا ساختمان خانه‌اش را شروع کند
و دید زمین پاک و صاف شده است. با خود گفت:« آهاه پیداست که خداوند « توپان» در این
کار با من سر همراهی دارد. چه بخت خوشی!» پس شروع کرد به کار مسطح کردن زمین خانه و
کار زمین که روبراه شده بود و یوزپلنگ هم رفت.
  فردای آن روز آهو آمد و دید
زمین آماده است. او هم با خود گفت:« دیدی! خداوند توپان دارد در ساختمان به من کمک
می‌کند. الهی شکر.» بعد شروع کرد به ساختن دیوارهای خانه و بعد برگشت به جنگل.

  صبح روز بعد باز یوزپلنگ آمد دید دیوارها تمام است. گفت:« ای توپان مهربان از
تو متشکرم.» و تا شب بام خانه را ساخت و بعد برگشت به جنگل.
  باز وقتی که آهو
برگشت دید بام خانه هم ساخته شده است. گفت:« ای توپان رئوف از کمک‌های تو متشکرم.»
برای شکر‌گزاری از نعمت‌های توپان دو اطاق در خانه ساخت. یکی برای عبادت توپان و
دیگری را برای خودش. و بعد داخل اطاق شد و خوابید.
  همان شب یوزپلنگ برای
سرکشی به ساختمان آمد. سراغ خانه رفت. در اطاق خالی دومی خوابید و با خود اندیشید
که لابد اطاق دیگر جای‌گاه خود توپان است ک در ساختمان او را یاری کرده.
  فردا
صبح که شد آهو و یوزپلنگ از خواب بیدار شدند. یوزپلنگ حیرت‌زده پرسید:« این تو بودی
که در ساختمان خانه مرا کمک می‌کردی؟»
  آهو گفت:« بله. در حقیقت خود تو بودی
که در ساختمان این خانه به من کمک دادی!»
  یوزپلنگ گفت:« بله. و حالا که ما
این خانه را با هم ساخته‌ایم می‌توانیم در آن با هم شریک شویم.»
  آهو پذیرفت و
آن دو با هم زندگی کردند و هر کدام در یک اطاق به سر بردند.
  تا یک روز
یوزپلنگ گفت:« من می‌خواهم بروم شکار و غذا را می‌آورم. تو وسایل پختن آن را آماده
کن. دیگ و آب و هیزم با تو.» و به جنگل رفت و آهو هم به دنبال وسائل پخت‌وپز روانه
شد. یوزپلنگ در جنگل یک آهو شکار کرد و به خانه آورد. وقتی هم‌خانه‌اش آهو- چشمش به
شکار افتاد غمگین شد. یوزپلنگ شکار خود را پخت اما آهو لب به آن نزد. یوزپلنگ شام
خود را خورد و هر دو رفتند به رختخواب. اما آهو تمام شب در این فکر بود که با این
خوراک‌های یوزپلنگ چه باید بکند؟ و از وحشت خوابش نمی‌برد. تمام شب می‌ترسید که
مبادا یوزپلنگ سراغ او هم بیاید و او را لقمة چپ کند.
  صبح که شد آهو به
یوزپلنگ گفت:« امروز تو دیگ آب و هیزم آماده کن تا من به شکار بروم.»
  به جنگل
رفت و برخورد به یک یوزپلنگ دیگر که داشت چنگال‌های خودش را با پوست درخت تیز
می‌کرد. آهو به راه خود ادامه داد و رفت و رفت تا رسید به یک مورچه‌خوار بزرگ از
قبیلة« تاماندوا» . به او گفت:« چه نشسته‌ای که یوزپلنگی توی جنگل ایستاده و دارد
پشت سر تو حرف‌های بدبد می‌زند.»
  مورچه‌خوار این را که شنید خشمگین شد و به
طرف جایی رفت که یوزپلنگ ایستاده بود و آرام آرام روی زمین خزید تا پشت سر او رسید
و او را گرفت و کُشت و پی کار خودش رفت.
  آهو نعش یوزپلنگ را گرفت و کشان‌کشان
به خانه برد.
  دیگ و دیگ‌بر و آب و آتش فراهم بود. وقتی چشم یوزپلنگ افتاد به
آهو و دید که چه تحفه‌ای از جنگل آورده اشتهایش به کلی کور شد. آهو به هر صورت غذا
را پخت و آورد سر سفره. اما یوزپلنگ لب به آن نزد.
  آن شب نه آهو و نه یوزپلنگ
هیچ‌کدام خوابشان نبرد. یوزپلنگ می‌ترسید که آهو به سراغش بیاید و او را بکشد و آهو
می‌ترسید که یوزپلنگ باز هوس گوشت آهو به سرش بزند. آنها هر دو بی‌سروصدا بیدار
ماندند.
  ساعت‌ها گذشت تا دم‌دمه‌های صبح چرتشان برد. یوزپلنگ با وجود اضطرابی
که داشت چشمها‌یش کمی بهم آمد و آهو هم همین‌طور. و ناگهان چشم‌های آهو یک لحظه
کاملاَ بسته شد و سرش به طرفی خم شد و شاخ‌هایش به دیوار خورد و صدای بلندی برخاست.

  این صدا به گوش یوزپلنگ رسید و وحشت‌زده چرتش پاره شد. به این اندیشه که آهو
دنبال او آمده است فریادی زد.
  صدای فریاد یوزپلنگ هم به گوش آهو رسید و از
وحشت به لرزه افتاد و گفت:« دیدی بالاخره آمد سروقتم!» و هر دو حیوان برپا جستند و
از خانه به جنگل گریختند. یکی از این طرف و دیگری از آن طرف.
  و از آن روز تا
به حال آهو و یوزپلنگ هرگز هم‌خانه نشده‌اند

/ 0 نظر / 14 بازدید