هرمس سه بار بزرگ Hermes Trismegistusرا نویسنده ی «لوح زمردین» میدانند... لوحی که به گمان بسیاری، کلید علوم و کیمیا بر آن نگاشته شده است و قدمت تاریخی آن معین نیست اما دست کم بیش از پنج هزار سال قدمت دارد.
هرمس سه بار بزرگ ، شخصیتی افسانه ای و بنا به قولی ، ترکیبی از هرمس خدای یونانی و توت Thothخدای مصری است. علوم منسوب به هرمس یا علوم هرمسی، یا علوم خمسه محتجبه ( عددشناسی ( جفر) ، هیئت و نجوم ، کیمیاگری و اوراد و طلسمات ) ازکهن ترین دانش های نمادین و سمبولیک برجای مانده ی انسانی ست که ریشه های آن را در مصر باستان میتوان یافت . علوم هرمسی به جای مانده، مملو از اسرار عارفانه و و گفتارهای رمزآلودیست که همانطور که اشاره شد در قالب نمادها آشکار میشود و بیانگر آیینی حکمتی است که رد پای خود را در شاخه های مختلف عرفانی بر جای گذاشته است. سهروردی، هرمس سه بار بزرگ را با القاب "والد الحکماء و اب الآباء" یاد می کند و حتی اساس حکمت اشراقی خود را به او منسوب می دارد.
لوح زمردین از سنگی ساخته شده است که فنا ناپذیر است و بسیاری آ نرا از کرات دیگر وبسیاری هم از مردمان قاره گمشده آتلانتا می دانند. اولین نسخه بدست آمده از لوح زمردین در کتاب سر الاسرار ، مجموعه نامه هائی که ارسطو به اسکندر مقدونی نوشته بدست آمده است.
در لوح زمردین سخن از توصیف و کاربرد گوهری نامرئی و پر بها می آید. مفسرین این گوهر را " ماده اولیه " Prima Materiaدر کیمیاگری می دانند . متن لوح زمردین چنین است:
1) آن ( آن گوهر لطیف ناپیدا) حقیقت است و مبرا از هر گونه باطل.
2) چیزی که در عالم بالاست ، همان چیزی است که در عالم پائین است . از این راه شگفت آمیز است که همه چیز معجزه و بی نقص است .
3) همه ی چیزها از یکی ساخته شده اند و هر چیز را نظر کنید از همین "یکی" ساخته شده است.
4) پدرش خورشید و مادرش ماه است.
5) باد آن را در شکمش حمل، و زمین که مادر همه بی نقصی هاست او را شیر میدهد 
6) نیروی او کامل است.
7 ) اگر مبدل به خاک شود ، آتش را از خاک جدا سازید.
8) و لطیف بخاری از تراکم انها با فروتنی و خردمندی صادر میشود ،
9) و از زمین بسوی آسمان رفته و دوباره از آسمان به زمین باز می گردد و همه نیرومندی و کارسازی خود را از عالم بالا و پائین دریافت میکند
10) و بدین گونه است که شما میتوانید شکوه و جلال این عالم را داشته و همه سایه ها و ظلمات را از خود دور کنید
11) زیرا که سرشت اش به همه سرنوشت های دیگر مربوط است . زیرا که او قادر خواهدبود که به همه چیز ها حتی چیز های کدر و سخت هم نفود کند. 
12) بدین گونه است که جهان بنیاد و آباد شده است
13) و همینطور دیگر شگفتی ها 
14) چنین است که آنها من را هرمس سه بار بزرگ می نامند ، زیرا من هر سه بخش خرد مندی و دانش عالم را دارا می باشم
15) سخن من در اینجا به پایان رسید.
این ترجمه انگلیسی از کتاب کیمیاگری جبیر ابن حیان است که او در کتاب خود به آن اشاره نموده است.
  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ۱:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٤