تفاوت افراد موفق با سایرین یا افراد ناموفق در چیست؟ پاسخ های زیادی به پرسش می توان داد.

یکی از تفاوت های عمده بین این دو گروه تفاوت در میزان اشتیاق است نه در هوش و ذکاوت یا برخی توانایی ها.

اشتیاق در عرفان مرتبه بالایی است. در فرهنگ غرب معادل آنرا بعنوان احساس خوب بکار می برند که در مباحث قبلی به آن پرداخته شد. اشتیاق مولد قدرت و توانایی های بیشماری است. مانند کلیدی که قفلهای بسیاری باز می کند. اشتیاق پیش درآمد عشق است و عشق مولد توانایی های نامحدود.

برخی عرفا زندگی و حیات را همان اشتیاق یا احساس خوب می دانند و برای احساس بد فقط در زمانی که احساس خوب وجود ندارد نقشی قائل می شوند. بعبارتی معتقدند اصلا احساس بد وجود ندارد. مانند تاریکی که زمانی که نور نیست معنا و تعریف دارد. 

قبلا هم گفتیم احساس= رخداد آینده.   هرچه احساس بهتری داشته باشیم وقایع بهتری را جذب می کنیم و اینکار نیازمند مرتبه ای از آگاهی است که بصورت خودجوش انجام شود و ما را از وادارسازی بی نیاز سازد.

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ۱۱:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/٢٧