انسان در مرکز دایره ای قرار دارد بنام (منطقه راحتی).


شعاع این دایره بستگی به ظرفیت او دارد . هر چه منطقه راحتی انسانی بزرگتر باشد بیشتر از زندگی خود لذت می برد .

دایره راحتی این گونه تعریف شده است که مثلا اگر اتفاقی که برای انسان رخ می دهد در داخل آن قرار بگیرد .درآن صورت آن اتفاق هیچ تاثیر ناگواری بر اونمی گذارد .ولی اگر اتفاق برای یک انسان رخ بدهد که خارج از دایره راحتی او باشد آنگاه به عنوان یک مشکل و یا یک مسئله برای او تلقی میشود وممکن است روحیه خود را ببازد و شدیدانگران شود و لحظات زندگیش تحت تاثیر این مشکل تبدیل به لحظات نا خوشایند ی شود .

 انسانهایی که دارای دایره راحتی بزرگی هستند در مقابل مسائل زندگی بسیار آرام هستند و روحیه ای بسیار عالی دارند و کمتر نگران نمی شوند واز زندگی خود بیشتر و بهتر لذت می برند .

 انسانهاهر چه بیشتر با مسائل زندگی مواجه شوند و آنها را حل کنند دایره راحتی آنها بزرگتر می شود .

لذا مشکلات برای آدمی این خاصیت را دارد که ظرفیت انسان را بزرگتر می کند و نگاه انسان را به زندگی رفیع و عالی می سازد ودر نهایت انسان به کوهی تبدیل می شود که در مقابل مشکلات زندگی محکم و راست قامت می ایستد و آنها را حل می کند واز لحظه لحظه های زندگی خود لذت می برد .

قلبهای بزرگ در وجود انسانهایی است که بیشتر از دیگران با مسائل و مشکلات روبرو شده اند و آنها را مدبرانه حل کرده اند .

بنابراین هر مشکلی در زندگی در حکم فرصتی است برای ارتقاء،برای بزرگ شدن، برای با تجربه شدن و برای استوار کردن وجودراست قامتی برای مواجه شدن با مسائل آتی زندگی .

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ۱۱:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/٢٧