روزی شیوانا  از شاگردان پرسید: آیا می دانستید یکی از بهترین دعاها آرزوی ثروتمند شدن همسایگان شماست!!؟؟
شاگردان متعجب شدند. یکی از آنها گفت: همسایه من فرد بدجنسی است. می خواهم سر به تنش نباشد
دیگری گفت: اگر همسایه من ثروتمند شود بر من تکبر کرده و باعث حسد من می شود
شاگرد دیگری گفت: مگر نه اینست که دنیا محل رقابت است و تا رقابت نباشد پیشرفتی نیست. پس برای پیشی گرفتن خودم دعا می کنم!
شیوانا به همه نظرات گوش داد سپس گفت: حرفهای شما فقط ظاهرا درست است. چون فقط با ذهن خود استدلال کرده اید. اما اگر تعمق کنید می بینید:
- اگر همسایه شما ثروتمند باشد از شما بی نیاز است پس زحمتی روی دوش شما ندارد.
-اگر همسایه شما ثروتمند باشد روی ثروت خود تمرکز کرده و کمتر به بدجنسی یا آزار می پردازد.
- اگر همسایه شما ثروتمند باشد و حتی تکبر داشته باشد شما آزمایش می شوید که تا چه حد می توانید رشک و حسد نداشته باشید.
- اگر همسایه شما ثروتمند باشد غیر مستقیم شما را به پیشرفت و ثروتمند شدن ترغیب می کند و الگوی شما می شود و رقابت سالم و سازنده پدید می آید.

 


- و در آخر اینکه وضع خوب دیگران نهایتا به نفع شما و وضع بد دیگران نهایتا به ضرر شماست چون افراد یک جامعه مانند دانه های یک زنجیر بوده و در سود وزیان یکدیگر شریک هستند. چه بخواهند چه نخواهند.

پس نتیجه اینکه در اصل برای بهبودی وضع خود دعا کرده اید
درس امروز من کل نگری و پرهیز از جزء نگری بود.

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ۱۱:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/٢٧